Тұрақты жұмыс істейтін әдістемелік семинар

Тұрақты жұмыс істейтін әдістемелік семинардың мүшелері мен ағылшын тілінде біліктілікті арттыру курсын өткен барлық оқытушылардың, мүдделі оқытушылар мен қызметкерлердің назарына!

2017 жылдың 7 наурызында тұрақты жұмыс істейтін әдістемелік семинардың аясында «Формирование методических компетенций преподавателей, ведущих занятия на английском языке для обучающихся неязыковых специальностей, через  методику предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL)» тақырыбында кезекті оқыту семинары өткізіледі.

Дәріс беруші – п.ғ.к., химия кафедрасының доценті Попова Марина Васильевна.

Семинардың өткізілетін орыны мен уақыты: №1 оқу ғимараты, №207 дәрісхана, сағат 14.00

Әдістемелік жұмыс, іс-тәжірибе және жұмысқа орналастыру бөлімі