2015-2016 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ 2-СЕМЕСТРІНЕ АРНАЛҒАН УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРАЛАРЫНЫҢ АШЫҚ САБАҚТАР ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

Оқу-әдістемелік бөлім 2016 жылдың сәуір айларында өткізілетін ашық сабақтардың кестесін ұсынады. Ашық сабақтар мен дәрістерге қатысуға барлық оқытушылар, әсіресе, сол уақытта сабақтан қолы бос жас оқытушылар және қызығушылық танытқан оқытушылар шақырылады. Ашық сабақтардың өткізу сапасы туралы ақпарат университет порталында жарияланады.

Сәуір айына
25.04.16 – 29.04.16

Оқытушының аты-жөні

Күні

Мерзімі

Корпус,

аудитория

Курс мамандық

Сабақ түрі

Пән атауы

Тақырыбы

Қолданылатын инновация лық технологиялар

1

Абдыгалиев А.Б.

25.04.16.

08:55

7к.,

спорт.зал

5В010800 -ДШжС

3 курс (каз)

практ-қ

Мектептегі жеңіл атлетиканың теориялық және әдістемелік негіздері

Совершенствование техники бега на короткие дистанции

сөздік тәсіл, көрсету әдісі

2

Аубакирова Р.А.

27.04.16.

08:55

1к., ауд.434

5В011200-Химия, 2курс

дәріс

Сандық анализ

Йодометрия

жобалау әдісі

3

Игибаев С.Қ.

27.04. 16

10:45

1к.,ауд.317

5В011400-

Қазақстан тарихы.

3 курс

дәріс

Қазақстан тарихының деректануы (ежелгі, орта ғасырдағы және жаңа заман)

Сибирская история Э.И.Фишера как источник в истории Казахстана

интербелсенді  әдіс

4

Егоренкова Е.Н.

27.04. 16

11:50

1к.,ауд.314

5В020200- Халықаралық катынастар

 

дәріс

Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы

Международные отношения во второй половине 20-нач.21 вв.

технология развития критического мышления

 

магистратура бойынша

5

Северинова Е.А.

26.04. 16.

15:40

1к.,ауд. 248

6М010500-

Дефектология 1 курс

дәріс

Арнайы білім сапасына мониторинг жүргізу

Мониторинг в системах студент – ВУЗ, педагог-ВУЗ