2015-2016 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ 1-СЕМЕСТРІНЕ АРНАЛҒАН УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРАЛАРЫНЫҢ АШЫҚ САБАҚТАР ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

Оқу-әдістемелік бөлім 2015 жылдың желтоқсан айларында өткізілетін ашық сабақтардың кестесін ұсынады. Ашық сабақтар мен дәрістерге қатысуға барлық оқытушылар, әсіресе, сол уақытта сабақтан қолы бос жас оқытушылар және қызығушылық танытқан оқытушылар шақырылады. Ашық сабақтардың өткізу сапасы туралы ақпарат университет порталында жарияланады.

Желтоқсан айына
07.12.15 - 12.12.15

Оқытушының аты-жөні

Күні

Мерзімі

 Корпус,
аудитория

 Курс мамандық

 Сабақ түрі

Пән атауы

Тақырыбы

УӘК жұмыс тобы бой-ша қатысатын мүшелері

1

Данилевич Ю.И

07.12.15.

08:00

1к, ауд. 138

4 к., 5В010300-ПжП

дәріс

Психологияны оқыту әдістемесі

Понятие лекции

Будникова Н.Н. - орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы

2

Коккозева К.Ш.

07.12.15.

08:00

1к, ауд.124

4к., 5В010500-
Дефектология

практ-қ

Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды оңалту және әлеуметтік бейімдеу жұмысын ұйымдастыру

Социальная реабилитация

 

-

3

Северинова Е.А.

07.12.15.

08:00

1к, ауд.138

3к., 5В010500-
Дефектология

дәріс

МШ балаларды тілге оқыту әдістемесі

Дидактические игры на уроках русского языка.

-

4

Слабодчикова Н.С.

07.12.15.

10:45

1к., ауд.306

5В050200-Политология,  4 курс

дәріс

Саяси этика

Гуманизм:идея личности в этике

Токтубаева А.Ж. – тарих, филология және халықаралық қатынастар фак. деканының оқу ісі жөніндегі орынбасары

5

Попова М.В.

07.12.15.

13:40

1к.,
ауд.429а

5В011200-Химия, 5В011300-Биология, 5В011600-География,4 к

практ.
занятие

Оқыту мен білім берудің инновациялық жолдары

Формативное и суммативное оценивание

Оразова С.С.- химия кафедрасының аға оқытушысы

6

Афанасенкова И.В.

08.12.15.

12:45

1к.,
ауд.429а

5В011200-Химия, 4 курс

дәріс

Хроматографические методы анализа

Использование хроматографи-ческого метода анализа при изучении химии в школе

Косынцева А.В. – оқу- әдістемелік бөлім әдіскері

7

Даутова З.С.

08.12.15.

14:35

1к.,ауд.411

5В011200-Химия,
5В010500-Дефектология
5В0011400-Тарих, 4 курс

семинар

Оқыту мен білім берудің инновациялық жолдары

 

Оқытудың жаңа тәсілдері

Рахымжанова З.М.- оқу- әдістемелік бөлім әдіскері

8

Сембинов Т. С.

08.12.15

10:45

1к, ауд. 325

4 курс, 5В020200-ХҚ

практика-қ

Қытай тілі

Китайская география

Губайдуллина Г.Н.- пед-қ білім беру және менеджмент кафедрасының доценті, п.ғ.к.

9

Берікболова Ә.Ж.

09.12.15

10:45

9ғ., ауд.312

4 курс, 5В050400-Журналистика

дәріс

Медиадизайн

Дизайнерлік жобаларды жасаудағы компьютерлік бағдарламалар

Алимхан А.А.- қазақ тілі мен әдебиеті каф. доценті, ф.ғ.к.

10

Ногайбаева Г.

09.12.15.

13:40

7к.,  ауд.220

5В090200 
Туризм, 3 курс

дәріс

Мейрамхана ісін ұйымдастыру
 

Мәдениетті қызмет көрсетудің негізгі элементтері

Баяндинова М.А.- жаратылыстану ғылымдары ж технологиялар фак-і деканының оқу ісі жөніндегі орынбасары

11

Сунцов В.В.

10.12.15.

10:45

2к.,  ауд. 34

5В010400-БӘД, 4 курс

практ-қ

Бұқаралық жою қаруынан қорғау

Коллективные и индивидуальные средства зажиты от ОМП, классивикация, способы применения

Айльбаева К.Д. – психология, педагогика және мәдениет факультеті деканының оқу ісі жөніндегі орынбасары

 

магистратура бойынша

12

Завалко Н.А.

07.12.15.

14:35

1к, ауд.403

6М010300-Педагогика ж психология,
1 курс

дәріс

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі

Требования к личности руководителя образования